TRỞ LẠI BẦU TRỜI QUỐC TẾ, VIETJET THÔI!

Lịch bay quốc tế mới nhất từ tháng 04/2022 với hành trình từ Việt Nam đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ và Bali (Indonesia) và ngược lại

SỐ HIỆU CHUYẾN BAY NƠI ĐI NƠI ĐẾN GIỜ CẤT CÁNH (*) GIỜ HẠ CÁNH (*) NGÀY BAY THỜI GIAN BAY GIÁ VÉ (**)
THÁI LAN
VJ803 TP. Hồ Chi Minh (SGN) Bangkok (BKK) 11:15 12:45 01 chuyến/ ngày 12/04 - 29/10/2022 Giá từ 240.000 VNĐ
VJ804 Bangkok (BKK) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 13:50 15:20
VJ801 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Bangkok (BKK) 08:35 10:05 16/04 - 29/10/2022
VJ802 Bangkok (BKK) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 11:30 13:00
 
VJ901 Hà Nội (HAN) Bangkok (BKK) 12:15 14:05 01 chuyến/ ngày 12/04 - 29/10/2022 Giá từ 240.000 VNĐ
VJ902 Bangkok (BKK) Hà Nội (HAN) 15:05 16:55
 
VJ891 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Chiang Mai (CNX) 11:25 13:30 Thứ 3, 5, CN 20/05 - 29/10/2022 Giá từ 510,000 VNĐ
VJ892 Chaing Mai (CNX) TP. Hồ Chí Minh (SGN)  14:30 16:35
 
VJ809 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Phuket (HKT) 09:00 10:55 01 chuyến/ ngày 20/05 - 29/10/2022 Giá từ 210,000 VNĐ
VJ808 Phuket (HKT) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 11:55 13:50
SINGAPORE
VJ915 Hà Nội (HAN) Singapore (SIN) 09:35 13:55 01 chuyến/ ngày 12/04 - 29/10/2022 Giá từ 125,000 VNĐ
VJ916 Singapore( SIN) Hà Nội (HAN) 14:55 17:25
 
VJ811 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Singapore (SIN) 09:00 12:05 01 chuyến/ ngày 12/04 - 29/10/2022 Giá từ 259,000 VNĐ
VJ812 Singapore (SIN) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 13:05 14:10
VJ813 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Singapore (SIN) 07:10 10:15 16/06 - 29/10/2022 Giá từ 199,000 VNĐ
VJ970 Singapore (SIN) Đà Nẵng (DAD) 11:15 12:55
VJ973 Đà Nẵng (DAD) Singapore (SIN) 13:15 16:55 Giá từ 199,000 VNĐ
VJ814 Singapore (SIN) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 17:55 19:00
MALAYSIA
VJ825 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Kuala Lumpur (KUL) 09:30 12:25 Thứ 2, 4, 6, CN 22/04 - 29/10/2022 Giá từ 460,000 VNĐ
VJ826 Kualumpur (KUL) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 13:10 14:05
VJ825 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Kuala Lumpur (KUL) 09:30 12:25 Thứ 3, 5, 7 16/06 - 29/10/2022
VJ826 Kuala Lumpur (KUL) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 11:10 14:05
INDONESIA (BALI)
VJ893 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Bali (DPS) 08:15 13:05 Thứ 3, 5, 7 27/04 - 29/10/2022 Giá từ 299,000 VNĐ
VJ894 Bali (DPS) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 14:05 16:55 Thứ 3, 5, 7
VJ893 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Bali (DPS) 08:15 13:05 Thứ 6, CN 16/06 - 29/10/2022
VJ894 Bali (DPS) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 14:05 16:55 Thứ 6, CN
 
VJ997 Hà Nội (HAN) Bali (DPS) 10:05 16:25 Thứ 2, 4, 6, CN 16/06 - 29/10/2022 Giá từ 330,000 VNĐ
VJ998 Bali (DPS) Hà Nội (HAN) 17:30 21:45 Thứ 2, 4, 6, CN
ẤN ĐỘ
VJ895 TP. Hồ Chí Minh (SGN) New Delhi (DEL) 19:30 22:50 Thứ 2, 4, 6 29/04 - 29/10/2022 Giá từ 666,000 VNĐ
VJ896 New Delhi (DEL) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 23:50 06:10 Thứ 2, 4, 6
VJ895 TP. Hồ Chí Minh (SGN) New Delhi (DEL) 19:30 22:50 Chủ nhật 03/07 - 29/10/2022
VJ896 New Delhi (DEL) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 23:50 06:10 Chủ nhật
VJ895 TP. Hồ Chí Minh (SGN) New Delhi (DEL) 19:30 22:50 Thứ 5 02/09 - 29/10/2022
VJ896 New Delhi (DEL) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 23:50 06:10 Thứ 5
 
VJ971 Hà Nội (HAN) New Delhi (DEL) 18:00 20:50 Thứ 3, 5, 7 30/04 - 29/10/2022 Giá từ 666,000 VNĐ
VJ972 New Delhi (DEL) Hà Nội (HAN) 22:50 04:45 Thứ 3, 5, 7
VJ971 Hà Nội (HAN) New Delhi (DEL) 18:00 20:50 Chủ nhật 04/07 - 29/10/2022
VJ972 New Delhi (DEL) Hà Nội (HAN) 22:50 04:45
VJ971 Hà Nội (HAN) New Delhi (DEL) 18:00 20:50 Thứ 6 03/09 - 29/10/2022
VJ972 New Delhi (DEL) Hà Nội (HAN) 22:50 04:45
VJ883 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Mumbai (BOM) 20:50 00:20 Thứ 3, 5, 7, CN 02/06 - 29/10/2022 Giá từ 666,000 VNĐ
VJ884 Mumbai (BOM)  TP. Hồ Chí Minh (SGN) 01:25 08:15 Thứ 2, 4, 6, CN 03/06 - 29/10/2022
 
VJ907 Hà Nội (HAN) Mumbai (BOM) 21:10 00:20 Thứ 2, 4, 6 02/06 - 29/10/2022 Giá từ 666,000 VNĐ
VJ910 Mumbai (BOM) Hà Nội (HAN) 01:25 07:45 Thứ 3, 5, 7 03/06 - 29/10/2022
               
VJ957 Phú Quốc (PQC) Mumbai (BOM) 21:00 00:20 Thứ 3, 5, 7, CN 08/09 - 28/10/2022 Giá từ 666,000 VNĐ
VJ956 Mumbai (BOM) Phú Quốc (PQC) 01:25 08:05 Thứ 2, 4, 6, CN 09/09 - 29/10/2022
HÀN QUỐC
VJ862 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Seoul (ICN) 02:35 09:40 Thứ 6 01/04 - 29/10/2022 Giá từ 480,000 VNĐ
VJ863 Seoul (ICN) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 11:40 14:55
VJ862 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Seoul (ICN) 02:35 09:40 Thứ 2, 4, CN 18/04 - 29/10/2022
VJ863 Seoul (ICN) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 11:40 14:55
VJ862 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Seoul (ICN) 02:35 09:40 Thứ 3, 5, 7 21/05 - 29/10/2022
VJ863 Seoul (ICN) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 11:40 14:55 Thứ 3, 5, 6
VJ864 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Seoul (ICN) 22:40 05:45 01 chuyến/ ngày 01/07 - 29/10/2022
VJ865 Seoul (ICN) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 06:45 10:00 02/07 - 29/10/2022
 
VJ960 Hà Nội (HAN) Seoul (ICN) 01:40 08:05 Thứ 3 05/04 - 26/04/2022 Giá từ 480,000 VNĐ
VJ961 Seoul (ICN) Hà Nội (HAN) 11:05 13:35
VJ960 Hà Nội (HAN) Seoul (ICN) 01:40 07:55 29/04 - 29/10/2022
VJ961 Seoul (ICN) Hà Nội (HAN) 11:05 13:55
VJ960 Hà Nội (HAN) Seoul (ICN) 01:40 07:55 Thứ 5, 6, CN 17/04 - 29/10/2022
VJ961 Seoul (ICN) Hà Nội (HAN) 11:05 13:35
VJ960 Hà Nội (HAN) Seoul (ICN) 01:40 07:55 Thứ 2, 4, 7
 
21/05 - 29/10/2022
 
VJ961 Seoul (ICN) Hà Nội (HAN) 11:05 13:55
VJ962 Hà Nội (HAN) Seoul (ICN) 23:15 05:30 01 chuyến/ ngày 01/07 - 29/10/2022
VJ963 Seoul (ICN) Hà Nội (HAN) 06:25 08:55 02/07 - 29/10/2022
 
VJ878 Đã Nẵng (DAD) Seoul (ICN) 23:45 06:00 Thứ 3, 5, 7 28/04 - 29/10/2022 Giá từ 480,000 VNĐ
VJ879 Seoul (ICN) Đã Nẵng (DAD) 07:00 09:40 Thứ 4, 6, CN 29/04 - 29/10/2022
VJ878 Đã Nẵng (DAD) Seoul (ICN) 23:45 06:00 Thứ 4, CN 22/05 - 29/10/2022
VJ879 Seoul (ICN) Đã Nẵng (DAD) 07:00 09:40 Thứ 2, 5 21/05 - 29/10/2022
VJ878 Đã Nẵng (DAD) Seoul (ICN) 23:45 06:00 Thứ 2, 6 17/06 - 29/10/2022
VJ879 Seoul (ICN) Đã Nẵng (DAD) 07:00 09:40 Thứ 3, 7 18/06 - 29/10/2022
VJ874 Đã Nẵng (DAD) Seoul (ICN) 15:30 21:45 01 chuyến/ ngày 01/07 - 29/10/2022
VJ875 Seoul (ICN) Đã Nẵng (DAD) 22:45 01:25
 
VJ836 Nha Trang (CXR) Seoul (ICN) 02:25 09:05 Thứ 4, 6, CN 20/05 - 29/05/2022 Giá từ 290,000 VNĐ
VJ837 Seoul (ICN) Nha Trang (CXR) 06:15 09:25 Thứ 4, 6, CN 20/05 - 29/05/2022
VJ836 Nha Trang (CXR) Seoul (ICN) 21:50 04:30 Thứ 3, 5, 7 17/06 - 29/10/2022
VJ837 Seoul (ICN) Nha Trang (CXR) 06:15 09:25 Thứ 4, 6, CN 18/06 - 29/10/2022
VJ836 Nha Trang (CXR) Seoul (ICN) 21:50 04:30 Thứ 2, 4, 6, CN 20/06 - 28/10/2022
VJ837 Seoul (ICN) Nha Trang (CXR) 06:15 09:25 Thứ 2, 4, 6, CN 21/06 - 29/10/2022
 
VJ978 Phú Quốc (PQC) Seoul (ICN) 01:05 08:30 Thứ 2, 4, 5, 7, CN 20/05 - 29/10/2022 Giá từ 480,000 VNĐ
VJ979 Seoul (ICN) Phú Quốc (PQC) 09:30 12:55 Thứ 2, 4, 5, 7, CN 21/05 - 29/10/2022
VJ978 Phú Quốc (PQC) Seoul (ICN) 17:05 00:30 Thứ 2, 4, 5, 7, CN 01/06 - 28/10/2022
VJ979 Seoul (ICN) Phú Quốc (PQC) 02:10 05:35 Thứ 2, 4, 5, 7, CN 02/06 - 29/10/2022
VJ978 Phú Quốc (PQC) Seoul (ICN) 17:05 00:30 Thứ 2, 5 04/07 - 29/10/2022
VJ979 Seoul (ICN) Phú Quốc (PQC) 02:10 05:35 Thứ 3, 6 05/07 - 29/10/2022
 
VJ926 Hài Phòng (HPH) Seoul (ICN) 22:30 06:15 Thứ 3, 5, 7 26/05 - 28/10/2022 Giá từ 480,000 VNĐ
VJ925 Seoul (ICN) Hài Phòng (HPH) 07:15 09:40 Thứ 4, 6, CN 27/05 - 29/10/2022
VJ926 Hài Phòng (HPH) Seoul (ICN) 23:30 06:15 Chủ nhật 03/07 - 23/10/2022
VJ925 Seoul (ICN) Hài Phòng (HPH) 07:15 09:40 Thứ 2 04/07 - 24/10/2022
 
VJ982 Hà Nội (HAN) Busan (PUS) 01:00 07:00 01 chuyến/ ngày 01/07 - 29/10/2022 Giá từ 290,000 VNĐ
VJ981 Busan (PUS) Hà Nội (HAN) 08:00 10:30
 
VJ990 Nha Trang (CXR) Busan (PUS) 23:55 06:35 Thứ 3 , 6, CN 01/07 - 28/10/2022 Giá từ 290,000 VNĐ
VJ991 Busan (PUS) Nha Trang (CXR) 07:35 10:15 Thứ 2, 4, 7 02/07 - 29/10/2022
 
VJ870 Đà Nẵng (DAD) Daegu (TAE) 00:35 06:50 01 chuyến/ ngày 01/07 - 29/10/2022 Giá từ 290,000 VNĐ
VJ871 Daegu (TAE) Đà Nẵng (DAD) 07:50 10:20
NHẬT BẢN
VJ932 Hà Nội (HAN) Tokyo (NRT) 00:30 08:00 Thứ 3, 5, 7, CN 27/03 - 29/10/2022 Giá từ 599,000 VNĐ
VJ933 Tokyo (NRT) Hà Nội (HAN) 09:30 13:05
VJ932 Hà Nội (HAN) Tokyo (NRT) 00:30 08:00 Thứ 6 20/04 - 28/10/2022
VJ933 Tokyo (NRT) Hà Nội (HAN) 09:30 13:05
 
VJ822 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Tokyo (NRT) 23:40 08:00 Thứ 5, CN 27/03 - 30/06/2022 Giá từ 599,000 VNĐ
VJ823 Tokyo (NRT) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 08:55 12:55 Thứ 2, 6 28/03 - 01/07/2022
VJ822 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Tokyo (NRT) 23:40 08:00 Thứ 2, 3, 4, 6, 7 18/04 - 28/06/2022
VJ823 Tokyo (NRT) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 08:55 12:55 Thứ 2, 3, 4, 6, 7 19/04 - 29/06/2022
VJ822 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Tokyo (NRT) 23:40 08:00 01 chuyến/ ngày 01/07 - 28/10/2022
VJ823 Tokyo (NRT) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 08:55 12:55 02/07 - 29/10/2022
 
VJ936 Đà Nẵng (DAD) Tokyo (NRT) 17:50 01:00 Thứ 3, 5, 6, 7 08/07 - 29/10/2022 Giá từ 599,000 VNĐ
VJ937 Tokyo (NRT) Đà Nẵng (DAD) 02:00 05:30 Thứ 4, 6, 7, CN 09/07 - 29/10/2022
 
VJ828 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Osaka (KIX) 01:00 08:30 Thứ 3, 5, 7 30/04 - 29/10/2022 Giá từ 599,000 VNĐ
VJ829 Osaka (KIX) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 09:30 13:00
VJ828 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Osaka (KIX) 01:00 08:30 Thứ 6, CN 20/05 - 29/10/2022
VJ829 Osaka (KIX) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 09:30 13:00
VJ828 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Osaka (KIX) 01:00 08:30 Thứ 2, 4 16/06 - 29/10/2022
VJ829 Osaka (KIX) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 09:30 13:00
 
VJ938 Hà Nội (HAN) Osaka (KIX) 01:20 07:50 Thứ 2, 4, 6

18/04 - 28/10/2022

Giá từ 599, 000 VNĐ
VJ939 Osaka (KIX) Hà Nội (HAN) 09:20 12:20
VJ938 Hà Nội (HAN) Osaka (KIX) 01:20 07:50 Thứ 7, CN 21/05 - 29/10/2022
VJ939 Osaka (KIX) Hà Nội (HAN) 09:20 12:20
VJ938 Hà Nội (HAN) Osaka (KIX) 01:20 07:50 Thứ 3, 5 16/06 - 29/10/2022
VJ939 Osaka (KIX) Hà Nội (HAN) 09:20 12:20
ĐÀI LOAN
VJ842 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Đài Bắc (TPE) 13:35 18:00 Thứ 4, 6 30/03 - 29/10/2022 Giá từ 315, 000 VNĐ
VJ843 Đài Bắc (TPE) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 14:00 15:30
VJ842 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Đài Bắc (TPE) 13:35 18:00 Thứ 3, 5, 7 16/06 - 29/10/2022
VJ843 Đài Bắc (TPE) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 14:00 15:30
VJ842 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Đài Bắc (TPE) 13:35 18:00 Thứ 2, CN 19/06 - 29/10/2022
VJ843 Đài Bắc (TPE) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 14:00 15:30
VJ840 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Đài Bắc (TPE) 01:25 05:55 01 chuyến/ ngày 01/07 - 29/10/2022
VJ841 Đài Bắc (TPE) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 06:55 09:20
 
VJ940 Hà Nội (HAN) Đài Bắc (TPE) 07:15 11:10 Thứ 3, 7 29/03 - 29/10/2022 Giá từ 310,000 VNĐ
VJ941 Đài Bắc (TPE) Hà Nội (HAN) 12:00 14:10
VJ940 Hà Nội (HAN) Đài Bắc (TPE) 07:15 11:10 Thứ 5, CN 16/06 - 29/10/2022
VJ941 Đài Bắc (TPE) Hà Nội (HAN) 12:00 14:10
VJ940 Hà Nội (HAN) Đài Bắc (TPE) 07:15 11:10 Thứ 2, 4, 6 17/06 - 29/10/2022
VJ941 Đài Bắc (TPE) Hà Nội (HAN) 12:00 14:10
 
VJ908 Đà Nẵng (DAD) Đài Bắc (TPE) 09:15 13:00 Thứ 3, 5, CN 16/06 - 29/10/2022 Giá từ 310,000 VNĐ
VJ909 Đài Bắc (TPE) Đà Nẵng (DAD) 14:00 15:40
 
VJ886 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Cao Hùng (KHH) 07:30 11:40 Thứ 3, 5, 7, CN 16/06 - 29/10/2022 Giá từ 315,000 VNĐ
VJ885 Cao Hùng (KHH) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 12:20 14:50
 
VJ946 Hà Nội (HAN) Cao Hùng (KHH) 14:35 18:00 Thứ 4, 6, CN 17/06 - 29/10/2022 Giá từ 310,000 VNĐ
VJ947 Cao Hùng (KHH) Hà Nội (HAN) 19:00 20:35
 
VJ858 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Đài Nam (TNN) 08:45 13:00 Thứ 4, 6, CN 17/06 - 29/10/2022 Giá từ 315.000 VNĐ
VJ859 Đài Nam (TNN) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 14:00 16:15
 
VJ852 TP. Hồ Chí Minh (SGN) Đài Trung (RMQ) 10:25 14:45 Thứ 2, 4, 6. CN 17/06 - 29/10/2022 Giá từ 315.000 VNĐ
VJ853 Đài Trung (RMQ) TP. Hồ Chí Minh (SGN) 15:45 18:15
 
VJ948 Hà Nội (HAN) Đài Trung (RMQ) 12:50 16:20 Thứ 3, 5, 7, CN 16/06 - 29/10/2022 Giá 310,000 VNĐ
VJ949 Đài Trung (RMQ) Hà Nội (HAN) 17:20 19:10

(*) Giờ địa phương

(**) Giá vé một chiều, chưa bao gồm các loại thuế phí 

(VTL) Chuyến bay áp dụng chương trình Hành lang Du lịch dành cho người đã tiêm chủng

Mọi thông tin vé máy bay khuyến mãi quý khách vui lòng truy cập website: www.senbay.vn hoặc liên hệ qua tổng đài 0868.003.443 để được tư vấn, giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ báo giá vé đặt vé.

CÔNG TY TNHH VÉ MÁY BAY SENBAY

Tổng đài hỗ trợ và đặt vé: 0868.003.443