Việc truy cập website www.senbay.vn đồng nghĩa là quý khách đã đồng ý và chấp thuận các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng bên dưới một cách cẩn thận. Quý khách có thể sử dụng website này khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

I. Điều khoản chung 

1. Khái niệm

“Website: www.senbay.vn” là website thương mại điện tử do CÔNG TY TNHH VÉ MÁY BAY SENBAY vận hành và quản lý, chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay trực tuyến của các hãng hàng không trong nước và quốc tế bao gồm: đặt chỗ và mua vé, hỗ trợ hành khách tra cứu thông tin chuyến bay cũng như các thông tin liên quan đến chuyến bay, v.v...

“Điều khoản sử dụng” là các nội dung có trong tài liệu này.

“Tài nguyên” là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, v.v... hay bất cứ thông tin và/hoặc tư liệu nào trên website này.

“Quý khách” là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Quý khách”.

“Hành khách” là người có tên trên vé để di chuyển bằng đường hàng không.

Công ty Senbay” là tên gọi tắt của CÔNG TY TNHH VÉ MÁY BAY SENBAY, có thể gọi là “chúng tôi” hoặc "Senbay".

“Hãng hàng không” là tên gọi chung cho các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không, bao gồm: vận chuyển hàng không (khách hàng, hành lý,...), quảng cáo, tiếp thị, bán sản phẩm hàng không (vé) trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

“LCC” là viết tắt của chữ Low-cost carrier, nghĩa là Hãng hàng không giá rẻ.

“Tin nhắn SMS” là một giao thức viễn thông cho phép gửi các thông điệp dạng văn bản ngắn qua mạng không dây.

2. Quyền thay đổi nội dung điều khoản

Khi sử dụng các dich vụ cụ thể, quý khách và Công ty Senbay sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó. Tất cả các hướng dẫn hay quy tắc đó theo đây đều được coi là một phần cấu thành tham chiếu tới Điều khoản sử dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng xung đột với những điều khoản trong các hướng dẫn hoặc quy tắc, hoặc điều khoản bổ sung đó, thì những điều khoản trong Thỏa Thuận này sẽ quyết định.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của Công ty Senbay và/hoặc người đăng ký của Senbay và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác.

Quý khách có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, Senbay khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty Senbay.

4. Hạn chế sử dụng

Công ty Senbay không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào của website vào một trong những việc sau:

a. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

b. Gây rối trật tự công cộng, và/hoặc phạm pháp hình sự.

c. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

d. Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty Senbay, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.

e. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

f. Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty Senbay.

g. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

h. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

i. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Senbay.

j. Bất kỳ hành động nào mà Công ty Senbay cho rằng không thích hợp.

5. Loại trừ trách nhiệm

Khi quý khách đồng ý với điều khoản sử dụng website này, quý khách phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra. Do vậy:

a. Công ty Senbay không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của quý khách, tuy nhiên Senbay cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi quý khách sử dụng những tài nguyên từ website, quý khách phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo;

b. Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của quý khách khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Công ty Senbay sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.

c. Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Senbay sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho Senbay.

d. Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của quý khách website.

e. Website của Senbay có thể kết nối tới các website của các bên thứ ba, và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với quý khách website của Công ty Senbay. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba. Khi đó quý khách không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy quý khách phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.

6. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

Đọc, hiểu và đồng ý với các điều kiện, điều khoản liên quan tới việc đặt chỗ, giữ chỗ, xuất vé và các dịch vụ hỗ trợ khác có trên hệ thống của Công ty Senbay, đặc biệt là các điều kiện liên quan tới thay đổi hành trình, phí hoàn vé và hủy vé áp dụng với các loại vé máy bay giá rẻ hay giá khuyến mại của các hãng hoặc giá có áp dụng điều kiện.

Việc yêu cầu đặt chỗ, giữ chỗ và xuất vé trên hệ thống website của Senbay, quý khách cần cung cấp số điện thoại di động để liên hệ và/hoặc địa chỉ email để liên hệ. Việc cung cấp này nhằm mục đích đặt chỗ, liên hệ, cung cấp thông tin đặt vé, xác nhận chuyến bay, phản hồi thông tin giữa quý khách và Công ty Senbay.

Quý khách sử dụng dịch vụ đặt chỗ, mua vé máy bay hay dịch vụ khác trên hệ thống của Công ty Senbay dù trực tiếp hay gián tiếp đều phải đảm bảo cung cấp đủ và chính xác các thông tin khớp với các thông tin trên giấy tờ tùy thân sử dụng để phục vụ cho việc đi lại bằng đường hàng không.

Quý khách có trách nhiệm tự tìm hiểu các thông tin về giấy tờ xuất nhập cảnh hay quá cảnh theo qui định của quốc gia tại nơi đi và nơi đến. Công ty Senbay không có trách nhiệm pháp lý hay bồi thường về việc hành khách không đảm bảo được các giấy tờ thông hành cũng như các điều kiện cần thiết khi tham gia bằng đường hàng không, bao gồm cả các quy định, điều khoản của các hãng hàng không áp dụng lên hành khách và hành lý của hành khách, các nguyên nhân được xác định là do lỗi từ phía khách hàng hoặc trong các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền v.v…

Senbay không chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường nào do các lỗi về kỹ thuật, được hiểu là lỗi hệ thống của các hãng hàng không mà Senbay là đại lý hay có quan hệ thương mại. Trách nhiệm khắc phục lỗi kỹ thuật thuộc về hãng hàng không cung cấp dịch vụ vận chuyển. Senbay không có bất kỳ trách nhiệm nào trong các trường hợp sau: Bất kỳ sự chậm trễ hoặc thay đổi nào về chuyến bay của các hãng hàng không; Chất lượng dịch vụ hàng không và các dịch vụ có liên quan như chất lượng bữa ăn trên máy bay, thất lạc hành lý v.v…

Các Hãng hàng không giá rẻ (LCC) không nhất thiết phải tuân theo quy định về vận chuyển của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA). Quy định về vận chuyển của các hãng hàng không giá rẻ có thể được từng hãng qui định, quý khách có thể nghiên cứu các điều kiện cụ thể trên hệ thống công bố thông tin của các hãng hàng không giá rẻ hoặc yêu cầu nhân viên của Senbay giải đáp và tư vấn cụ thể mọi thắc mắc trước khi mua vé.

Các khiếu nại liên quan đến việc thực hiện hợp đồng chuyên chở sẽ do quý khách khiếu nại trực tiếp với các hãng hàng không thực hiện chuyên chở, phù hợp theo thông lệ quốc gia và quốc tế cũng như quy định của các hãng hàng không. Mọi trường hợp và mức độ bồi thường tối đa mà Công ty Senbay phải bồi thường cho quý khách bằng hoặc thấp hơn mức phí dịch vụ mà quý khách đã trả cho Senbay.

II. Điều khoản sử dụng dịch vụ

1. Đặt chỗ, tạo đơn hàng (booking, order)

Đặt chỗ, tạo đơn hàng (booking, order): là việc quý khách mua vé máy bay của các hãng hàng không trên trang web www.senbay.vn hoặc thông qua bộ phận hỗ trợ của Senbay do quý khách lựa chọn như: tổng đài hỗ trợ 0868.003.443, tại văn phòng của Senbay hoặc kênh liên lạc khác.

a. Quý khách đồng ý các điều khoản sử dụng của Công ty Senbay khi thực hiện việc đặt chỗ với Senbay.

b. Quý khách thực hiện việc đặt chỗ thông qua webiste của Senbay hoặc thông qua Công ty Senbay bằng cách gặp mặt trao đổi trực tiếp hoặc thông qua tổng đài 0868.003.443.

c. Để thực hiện việc đặt chỗ, quý khách được yêu cầu cung cấp dữ liệu cho Senbay hoặc bộ phận hỗ trợ Công ty Senbay bao gồm thông tin cá nhân của quý khách, đặc biệt là Họ và Tên, số điện thoại liên hệ. Trong trường hợp quý khách mua vé cho người khác thì quý khách cũng cần cung cấp thông tin cá nhân của người trực tiếp sử dụng vé. Các thông tin cần thiết để phát hành hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

d. Quý khách có thể yêu cầu về các dịch vụ bổ sung theo quy định của các hãng hàng không cho phép đại lý triển khai.

e. Việc đặt chỗ có thể sẽ không thực hiện được nếu quý khách bỏ qua một trong các tiêu chí trên.

f. Để thực hiện việc đặt chỗ, quý khách cần cung cấp số một số thông tin liên quan tới việc lựa chọn vé máy bay của quý khách như: nơi khởi hành và nơi đến, ngày khởi hành, ngày trở lại nếu có, số lượng người lớn (từ 12 tuổi trở lên), số lượng trẻ sơ sinh (0-2 tuổi), trẻ em (2-12 tuổi). Trường hợp quý khách bay nhiều chặng  vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Senbay để được tư vấn và hỗ trợ đặt vé.

g. Khi bắt đầu thực hiện việc đặt chỗ, quý khách cần kiểm tra và đảm bảo sự chính xác của tất cả các dữ liệu đã cung cấp. Khi quyết định thực hiện việc đặt chỗ, quý khách cần đặc biệt chú ý tới các thông tin có liên quan tới giá vé, phí dịch vụ, tổng chi phí, điều khoản, điều kiện sử dụng vé máy bay của hãng hàng không cung cấp dịch vận chuyển và điều khoản sử dụng Senbay.

h. Giá vé mà quý khách nhận được từ bộ phận hỗ trợ hoặc từ website www.senbay.vn là do Senbay xây dựng và chúng tôi không đảm bảo rằng giá vé này sẽ cố định do đặc thù ngành hàng không mỗi giá vé sẽ có hữu hạn số lượng vé nhất định, khi vé ứng với mỗi mức giá được bán hoặc đặt giữ chỗ hết thì các vé ở mức giá cao hơn (có thể thấp hơn) khác được đưa vào hệ thống để bán tiếp. Như vậy giá vé chỉ được đảm bảo tại thời điểm đặt giữ chỗ thành công hoặc xuất vé. Điều khoản này không áp dụng đối với phí dịch vụ của Senbay.

i. Thời hạn xuất vé cho các đặt chỗ vé máy bay cần tuân theo thời hạn được quy định bởi các hãng hàng không. Thời hạn này có thể được thay đổi, rút ngắn và quý khách cần tuân theo các thời hạn này.

j. Sau khi quý khách đã nhận được xác nhận về việc đặt vé, xác nhận về việc đã nhận được thanh toán từ Senbay, nếu giá vé hoặc thời hạn xuất vé thay đổi chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo lại cho quý khách. Trong trường hợp này quý khách có quyền:

  • Chấp nhận trả thêm tiền chênh lệch (nếu có) thực hiện việc đặt chỗ, thực hiện việc thanh toán và xuất vé theo thời hạn xuất vé mới hoặc hủy việc đặt chỗ.
  • Trong trường hợp quý khách quyết định hủy việc đặt chỗ, quý khách sẽ nhận lại toàn bộ số tiền đã trả cho Senbay. Hãng hàng không chịu toàn bộ trách nhiệm về việc thay đổi giá vé cũng như thời hạn xuất vé dẫn tới việc quý khách hủy việc đặt chỗ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những chi phí có thể xảy ra cho quý khách do việc hủy đặt chỗ. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm nếu đặt chỗ bị hãng hàng không hủy vì lý do Senbay không thể liên hệ với quý khách hoặc quý khách không trả lời emai, điện thoại. Quý khách chấp thuận rằng hãng hàng không có thể thay đổi lại thời hạn mua vé và thời hạn mua vé mới chỉ cách thời điểm nhận thông báo một khoảng thời gian rất ngắn.

k. Quý khách chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin trong các mục ở trên cũng như các tham số cho việc lựa chọn các chuyến bay. Quý khách hiểu và đồng ý rằng: sau khi đặt chỗ, nếu các thông tin và tham số thay đổi, quý khách có thể phải thực hiện một đặt chỗ mới. Trong trường hợp này, Senbay không đảm bảo rằng các thông tin về chuyến bay, giá vé, ngày bay, hành trình sẽ giống như các thông tin mà chúng tôi đã gửi tới quý khách trong đặt chỗ cũ.

l. Quý khách đồng ý rằng một số giao diện của trang web Senbay có thể đưa ra một số tư vấn về các chuyến bay. Các tư vấn này được thực hiện hoàn toàn vì mục đích phục vụ cho các chương trình khuyến mại và quý khách hoàn toàn có thể chấp nhận hay từ chối các tư vấn này. Việc lựa chọn hay từ chối các tư vấn này là quyền của quý khách và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các lựa chọn của quý khách.

m. Việc đặt chỗ của quý khách sẽ được Senbay xác nhận bằng cách gửi cho quý khách qua điện thoại và/hoặc Email và/ hoặc tin nhắn điện thoại (SMS) với nội dung bao gồm mã đơn hàng trên hệ thống của Senbay và toàn bộ các thông tin có liên quan tới các chuyến bay đã đặt. Trong trường hợp việc đặt chỗ thực hiện thông qua bộ phận hỗ trợ của Senbay, thông tin về mã đơn hàng trên hệ thống của chúng tôi và toàn bộ các thông tin có liên quan tới các chuyến bay sẽ được nhân viên của chúng tôi truyền tải tới quý khách và sau đó được gửi tới quý khách bằng điện thoại và/hoặc Email và/ hoặc SMS.

n. Trong xác nhận đặt chỗ mà Senbay gửi tới quý khách có đường link dẫn tới trang web của chúng tôi quý khách có thể đọc nội dung điều khoản sử dụng này bằng cách bấm con chuột máy tính vào mục điều khoản sử dụng trong phần Footer của trang web www.Senbay.vn. Điều khoản sử dụng Công ty Senbay cũng có thể được bộ phận hỗ trợ thông báo trực tiếp tới quý khách. Bằng việc thanh toán để thực hiện việc đặt chỗ, quý khách xác nhận rằng quý khách đã hiểu và chấp thuận các điều khoản của điều khoản sử dụng của Senbay.

o. Quý khách hiểu rằng việc cung cấp đầy đủ thông tin vào mục thanh toán theo yêu cầu trong xác nhận Đặt chỗ sẽ là cơ sở để thực hiện việc đặt chỗ. Bất kể sự chậm trễ, cung cấp thiếu thông tin nào cũng có thể dẫn tới tình trạng không thực hiện được việc đặt chỗ.

p. Việc thanh toán một phần của tổng chi phí hoặc thanh toán sau thời hạn đặt chỗ đồng nghĩa với việc chưa thanh toán.

q. Xác nhận đặt chỗ mà Senbay gửi tới quý khách không phải là vé máy bay và không có giá trị để thực hiện các chuyến bay.

r. Quý khách sẽ nhận được vé máy bay điện tử sau khi đã thực hiện việc thanh toán trong thời hạn đặt chỗ có ghi trong xác nhận đặt chỗ và số tiền thanh toán phù hợp với điều khoản j trong phần này của điều lệ sử dụng Senbay.

s. Tổng chi phí, bao gồm giá vé máy bay và phí dịch vụ, được tính bằng đơn vị là đồng Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

2. Điều khoản thanh toán

Quý khách có thể thanh toán bằng một trong các hình thức thanh toán được liệt kê trong trang Hình thức thanh toán tại trang web www.senbay.vn. Quý khách hiểu rằng công ty Senbay không đảm bảo rằng tất cả các hình thức thanh toán sẽ được áp dụng cho tất cả các đặt chỗ khác nhau. Phương thức thanh toán cho mỗi đặt chỗ khác nhau có thể khác nhau tùy theo đặt chỗ đó là trên Hãng hàng không truyền thống hay LCC nào. Phương thức thanh toán cũng còn phụ thuộc vào các yếu tố khác của việc đặt chỗ cũng như vào chính sách của Senbay về phương thức thanh toán.

Quý khách đồng ý rằng, ngày thanh toán, nếu không được chỉ ra trong một điều khoản nào khác của Điều kiện sử dụng công ty Senbay, được hiểu là ngày mà Tổng chi phí, bao gồm giá vé và Phí dịch vụ của Công ty Senbay được thanh toán bằng tiền mặt hoặc tới một trong các tài khoản ngân hàng của Senbay và được thực hiện trong giờ làm việc của công ty Senbay. Khi Senbay cung cấp các hình thức thanh toán, quý khách có thể chọn các hình thức thanh toán vé máy bay như: chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Senbay, thanh toán qua các đơn vị cung cấp dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến, thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng công ty Senbay hoặc chi nhánh của các ngân hàng mà công ty Senbay có tài khoản.

Phù hợp với điều khoản 1. Đặt chỗ, tạo đơn hàng (booking, order), mục j của phần II. Điều khoản sử dụng dịch vụ, quý khách đồng ý là trước thời điểm vé đã được xuất xong, Công ty Senbay không đảm rằng giá vé như đã chỉ ra trong xác nhận đặt chỗ sẽ không thay đổi. Giá vé của các Hãng hàng không hoàn toàn có thể thay đổi. Quý khách chấp thuận rằng giá vé có thể thay đổi trong các khoảng thời gian từ khi quý khách nhận được xác nhận về việc đặt chỗ cho tới khi quý khách thực hiện việc thanh toán. Quý khách cũng chấp thuận rằng giá vé có thể thay đổi ngay cả trong khoảng thời gian sau khi quý khách đã thanh toán cho đặt chỗ cho tới trước khi Senbay thực hiện việc xuất vé điện tử.

Tại bất cứ giai đoạn nào trước khi Senbay đã hoàn thành việc xuất vé, nếu giá vé máy bay có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho quý khách bằng Email hoặc điện thoại. Việc thông báo này sẽ chỉ thực hiện trong giờ làm việc của Senbay. Khi nhận được thông báo về việc thay đổi giá vé, quý khách có quyền: Trả thêm tiền cho phần chênh lệch và tiếp tục thực hiện việc đặt chỗ; hoặc hủy việc đặt chỗ. Khi quyết định hủy việc đặt chỗ vì lý do giá vé máy bay thay đổi, quý khách sẽ nhận lại toàn bộ các khoản đã thanh toán cho chúng tôi để thực hiện việc đặt chỗ này. Hãng hàng không là người chịu trách nhiệm về các nguyên nhân của việc thay đổi này.

Trong trường hợp Hãng hàng không có thay đổi về thời hạn xuất vé, Senbay sẽ không bị buộc phải tuân theo thời hạn xuất vé đã thông báo cho quý khách trước đó. Quý khách nếu đồng ý với thời hạn xuất vé mới cần tuân thủ các quy định về thời hạn xuất vé theo thời hạn mới. Nếu không đồng ý với thay đổi về thời hạn xuất vé mới, quý khách có quyền hủy việc đặt chỗ. Không thanh toán trước thời hạn xuất vé mới đồng nghĩa với việc quý khách đề nghị hủy đặt chỗ. Khi quý khách hủy việc đặt chỗ toàn bộ các khoản mà quý khách đã trả cho Senbay để thực hiện việc đặt chỗ này sẽ được trả lại cho quý khách. Đặt chỗ sẽ được hủy phù hợp với khoản 1. Đặt chỗ, tạo đơn hàng (booking, order), mục j của phần II. Điều khoản sử dụng dịch vụ.

Senbay không chịu trách nhiệm về những việc xảy ra, bao gồm cả những chi phí mà quý khách đã bỏ ra để thực hiện việc đặt chỗ theo xác nhận đặt chỗ trước đó, mà nguyên nhân là do quý khách đồng ý trả thêm khoản chênh lệch hoặc do quý khách đồng ý hủy đặt chỗ trong trường hợp Hãng hàng không thay đổi giá vé hoặc thay đổi thời hạn xuất vé. Điều khoản này không áp dụng với số tiền mà quý khách đã thanh toán để thực hiện việc đặt chỗ trước thời điểm hủy việc đặt chỗ, khoản tiền đã trả này, theo điều khoản 1. Đặt chỗ, tạo đơn hàng (booking, order), mục j của phần II. Điều khoản sử dụng dịch vụ, sẽ được hoàn lại toàn bộ cho quý khách. 

a. Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng:

Quý khách có thể sử dụng hình thức chuyển khoản để thanh toán nếu hình thức thanh toán này được chấp nhận trong các xác nhận về việc đặt chỗ. Khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, quý khách sẽ nhận được các thông tin xác nhận từ ngân hàng về việc chuyển khoản. Xác nhận từ ngân hàng này không có nghĩa là Senbay đã nhận được tiền và không có nghĩa là hợp đồng vận chuyển đã được ký kết.

b. Thanh toán bằng tiền mặt:

Quý khách có thể trả bằng tiền mặt tại các văn phòng của Senbay. Quý khách cũng có thể trả bằng cách nộp tiền mặt trực tiếp tại các ngân hàng hoặc đơn vị thu hộ/dịch vụ chuyển tiền mà công ty Senbay có tài khoản. Trong trường hợp sử dụng dịch vụ của ngân hàng hoặc đơn vị thu hộ/dịch vụ chuyển tiền, quý khách có thể phải trả phí giao dịch theo quy định của từng ngân hàng. Thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc các đơn vị thu hộ, dịch vụ chuyển tiền của Công ty Senbay có trong các xác nhận đặt chỗ.

3. Xuất vé

Nhân viên Senbay sẽ thực hiện việc xuất vé máy bay sau khi nhận đầy đủ được các khoản thanh toán từ quý khách. Trong một số trường hợp nhất định và để phục vụ khách hàng tốt hơn, Senbay có thể thực hiện việc xuất vé ngoài giờ làm việc và trong những ngày nghỉ lễ. Trong những trường hợp này, quý khách đồng ý rằng sẽ nhận mã đặt vé để thực hiện hành trình trước, còn việc lấy hóa đơn có thể thực hiện sau khi thanh toán đầy đủ bằng hình thức hóa đơn điện tử;

Sau khi xuất vé, nhân viên Senbay sẽ gửi vé máy bay điện tử tới khách hàng qua Email và/ hoặc tin nhắn SMS mã đặt vé vào ngày mà vé điện tử được xuất. Công ty Senbay không chịu trách nhiệm nếu khách hàng không nhận được vé điện tử do khách hàng cung cấp địa chỉ Email và/ hoặc số điện thoại liên hệ sai. Trong trường hợp không nhận được Email và/ hoặc mã đặt chỗ qua SMS, đề nghị khách hàng kiểm tra lại chương trình chống virus, chống spam trên máy tính của quý khách hoặc liên hệ lại với tổng đài 0868.003.443 của công ty Senbay để chúng tôi hỗ trợ gửi lại vé.

4. Hoàn hủy, đổi vé

Quý khách vui lòng xem chi tiết Tại đây

5. Khiếu nại

Quý khách có quyền khiếu nại về chất lượng dịch vụ cung cấp trên website: www.senbay.vn cũng như qua 0868.003.443 hoặc email: contact@senbay.vn của Senbay. Phụ trách của công ty Senbay sẽ giải quyết khiếu nại của quý khách nhanh nhất nếu có thể, nhưng sẽ không quá trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của quý khách;

Khiếu nại hợp lệ là khiếu nại được gửi bằng Email hoặc thư của người khiếu nại trong đó có đầy đủ thông tin về người khiếu nại, nội dung khiếu nại và các dẫn chứng cụ thể. Sau khi xác minh phụ trách của công ty Senbay sẽ có văn bản trả lời quý khách khiếu nại sớm nhất. Nhưng cũng trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của quý khách./.

CÔNG TY TNHH VÉ MÁY BAY SENBAY
Tổng đài đặt vé: 0868.003.443